Slikanje

Kurs: Slikanje

Predmetni profesori: mr Mirjana Đošić, MA Jovana Živčić

Program slikarstva podrazumeva slikanje na platnu akrilnim bojama. Slikanje se odvija na osnovu predloška (fotogra­fije), odabir motiva se vrši u dogovoru sa profesorom i usklađen je sa metodikom rada koja omogućava polazniku bolje shvatanje osnovnih principa slikarstva.

Tehnika slikanja uljem na platnu je zahtevna i u praksi se pokazalo da je u početnom stadijumu najprihvatljivija izrada kopija starih majstora ili bilo kakav rad po predlošku.

Tokom rada polaznici se upoznaju sa osnovnim sredstvima likovnog izražavanja kao što je linija, perspektiva, svetlost, senka, boja i kompozicija. Teoretski se proučava tehnički deo pripreme platna za slikanje, prepariranje i natezanje platna na blind ram, kao i korišćenje raznih medijuma i ostalih tehnoloških pomagala u slikarstvu.

Program:

 1. Upoznavanje sa slikarskim materijalima
 2. Upoznavanje sa vrstama preparatura, medija, platna, četka
 3. Prenošenje predloška na platno
 4. Osnove kompozicije
 5. Kombinovanje boja, medijuma
 6. Tehnološka pomagala u slikarstvu
 7. Perspektiva, svetlost, senka
 8. Istorijski kontekst
 9. Razrada sopstvenog stila
 10. Upoznavanje sa načinima slikanja
 11. Podtonovi, lazuri i ­nalni efekti
 12. Upoznavanje sa vrstama lakova i zaštita slike

Metode učenja:

Učenici će slikati na svim časovima po dogovorenom programu.

Ovaj kurs uključuje predavanje, individualnni pristup, upoznavanje sa istorijskim kontekstom u slikarstvu, kao i sa različitim tehnologijama slikanja.

Polaznici će imati mogućnost korišćenja stručne literature, umetničkih monografi­ja, kataloga i slično. Individualni i grupni zadaci biće davani učenicima tokom kursa da unaprede teoretsko i tehničko razumevanje problematike. Učenici će biti podsticani da komentarišu i kritikuju svoj rad i radove ostalih polaznika.

Razvijanje sopstvenog stila se ohrabruje od strane profesora.

Vreme časa:   18 – 21h, subota od 17 – 20h

Trajanje časa: 3 sata

Dani kursa:    utorak, sreda, petak, subota

Cena kursa:   4 termina po 3h – 60 € na mesečnom nivou

                     8 termina po 3h – 90 € na mesečnom nivou

                    12 termina po 3h – 120 € na mesečnom nivou

Doplata za materijal: Po dogovoru

Krupanjska 3, Dedinje

(u sklopu Dizajnerske skole)
Tel: 011 4128 456
Mob: 066 054 500
E-mail:
art.centar@galerijapero.com

www.galerijapero.com

Podeli ovo: