Slikanje za mlade

Kurs: Slikanje za mlade do 18 godina

Predmetni profesor: mr Dragan Marković, mr Mirjana Đošić, MA Jovana Živčić

Program slikarstva podrazumeva slikanje na platnu uljanim ili akrilnim bojama po izboru polaznika. Slikanje se odvija na osnovu predloška (fotografije), odabir motiva se vrši u dogovoru sa profesorom i usklađen je sa metodikom rada koja omogućava polazniku bolje shvatanje osnovnih principa slikarstva.

Tehnika slikanja uljem na platnu je zahtevna i u praksi se pokazalo da je u početnom stadijumu najprihvatljivija izrada kopije starih majstora ili bilo kakav rad po predlošku. Ovakav način rada se do sada pokazao kao najbolji jer daje najbrže i najvidljivije rezultate.

Cilj programa je upoznavanje dece sa tehnikama slikanja u ulju (akrilu) kao i razvijanje njihovog osećaja za estetiku. Tokom rada deca se upoznaju sa osnovnim sredstvima likovnog izražavanja kao što je linija, perspektiva, svetlost, senka, boja i kompozicija.

Teoretski se proučava tehnički deo pripreme platna za slikanje, prepariranje i natezanje platna na blind ram, kao i korišćenje raznih medijuma i ostalih tehnoloških pomagala u slikarstvu.

Šta ćete naučiti:

• Teoretsko i praktično upoznavanje sa slikarskim materijalima
• Postavka kompozicije
• Podslikavanje i slikanje
• Slikanje po predlošku
• Korišćenje slikarskih medijuma

Program:

 1. Upoznavanje sa slikarskim materijalima
 2. Upoznavanje sa vrstama preparatura, medija, platna, četka
 3. Prenošenje predloška na platno
 4. Osnove kompozicije
 5. Kombinovanje boja, medijuma
 6. Tehnološka pomagala u slikarstvu
 7. Perspektiva, svetlost, senka
 8. Istorijski kontekst
 9. Razrada sopstvenog stila
 10. Upoznavanje sa načinima slikanja
 11. Podtonovi, lazuri i finalni efekti
 12. Upoznavanje sa vrstama lakova i zaštita slike

Metode učenja:

Učenici će slikati na svim časovima po dogovorenom programu. Generalno, ovaj kurs uključuje predavanje, individualnni pristup, upoznavanje sa istorijskim kontekstom u slikarstvu, kao i sa različitim tehnologijama slikanja.

Polaznici će imati mogućnost korišćenja stručne literature, umetničkih monografija, kataloga i slično.

Individualni i grupni zadaci biće davani đacima tokom kursa da unaprede teoretsko i tehničko razumevanje problematike. Učenici će biti podsticani da komentarišu i kritikuju svoj rad i radove ostalih polaznika.

Razvijanje sopstvenog stila se ohrabruje od strane profesora.

Vreme časa:   12 – 15h

Trajanje časa: 2 ili 3 sata

Dani kursa:    nedelja

Cena kursa:   45 € mesečno sa materijalom (ako polaznik pohađa kurs 2 sata nedeljno)

                             50 € mesečno sa materijalom (ako polaznik pohađa kurs 3 sata nedeljno)

 

Krupanjska 3, Dedinje

(u sklopu Dizajnerske skole)
Tel: 011 4128 456
Mob: 066 054 500
E-mail:
art.centar@galerijapero.com

www.galerijapero.com

Podeli ovo: