Slikanje za mlade

Kurs: Slikanje za mlade do 18 godina

Predmetni profesor: mr Mirjana Đošić, MA Jovana Živčić

Program slikarstva podrazumeva slikanje na platnu akrilnim bojama po izboru polaznika. Slikanje se odvija na osnovu predloška (fotografije), odabir motiva se vrši u dogovoru sa profesorom i usklađen je sa metodikom rada koja omogućava polazniku bolje shvatanje osnovnih principa slikarstva.

Tehnika slikanja na platnu je zahtevna i u praksi se pokazalo da je u početnom stadijumu najprihvatljivija izrada kopije starih majstora ili bilo kakav rad po predlošku. Ovakav način rada se do sada pokazao kao najbolji jer daje najbrže i najvidljivije rezultate.

Cilj programa je upoznavanje dece sa tehnikama slikanja u akrilu kao i razvijanje njihovog osećaja za estetiku. Tokom rada deca se upoznaju sa osnovnim sredstvima likovnog izražavanja kao što je linija, perspektiva, svetlost, senka, boja i kompozicija.

Teoretski se proučava tehnički deo pripreme platna za slikanje, prepariranje i natezanje platna na blind ram, kao i korišćenje raznih medijuma i ostalih tehnoloških pomagala u slikarstvu.

Šta ćete naučiti:

• Teoretsko i praktično upoznavanje sa slikarskim materijalima
• Postavka kompozicije
• Podslikavanje i slikanje
• Slikanje po predlošku
• Korišćenje slikarskih medijuma

Program:

 1. Upoznavanje sa slikarskim materijalima
 2. Upoznavanje sa vrstama preparatura, medija, platna, četka
 3. Prenošenje predloška na platno
 4. Osnove kompozicije
 5. Kombinovanje boja, medijuma
 6. Tehnološka pomagala u slikarstvu
 7. Perspektiva, svetlost, senka
 8. Istorijski kontekst
 9. Razrada sopstvenog stila
 10. Upoznavanje sa načinima slikanja
 11. Podtonovi, lazuri i finalni efekti
 12. Upoznavanje sa vrstama lakova i zaštita slike

Metode učenja:

Učenici će slikati na svim časovima po dogovorenom programu. Generalno, ovaj kurs uključuje predavanje, individualnni pristup, upoznavanje sa istorijskim kontekstom u slikarstvu, kao i sa različitim tehnologijama slikanja.

Polaznici će imati mogućnost korišćenja stručne literature, umetničkih monografija, kataloga i slično.

Individualni i grupni zadaci biće davani đacima tokom kursa da unaprede teoretsko i tehničko razumevanje problematike. Učenici će biti podsticani da komentarišu i kritikuju svoj rad i radove ostalih polaznika.

Razvijanje sopstvenog stila se ohrabruje od strane profesora.

Vreme časa:   12 – 15h

Trajanje časa: 2 ili 3 sata

Dani kursa:    nedelja

Cena kursa:   45 € mesečno sa materijalom (ako polaznik pohađa kurs 2 sata nedeljno)

                             50 € mesečno sa materijalom (ako polaznik pohađa kurs 3 sata nedeljno)

 

Krupanjska 3, Dedinje

(u sklopu Dizajnerske skole)
Tel: 011 4128 456
Mob: 066 054 500
E-mail:
art.centar@galerijapero.com

www.galerijapero.com

Podeli ovo: