Kreativna radionica za decu

Kurs: Kreativna radionica za decu od 4 -10 god.

Predmetni profesori: MA Stefanija Mihajlović, MA Ana Đapović

PRIJAVE SU U TOKU!

Kreativna radionica za decu ima kao cilj da maksimalno iskoristi dečiji kreativni potencijal kao i da u njima probudi crtalačke, likovne i estetske vrednosti (sposobnosti ) u skladu sa njihovim uzrastom, te da ih odmalena podučava umetnosti kroz istoriju.

Program:

 Likovna područja koja će se obrađivati su:

 • Crtanje (pastele, boje, sepia, ugljen, itd)
 • Slikanje (akril, tempera, gvas, mozaik, kolaž)
 • Elementi grafike (otisak, frotaž, linorez)
 • Vajanje (testo, plastelin, biolin, glina, glinamol)
 • Elementi primenjene umetnosti, oblikovanje različitih materijala (papir, vuna, tekstil, svila, sundjer, žica)
 • Multimediji (fotografija, film, animacija)
 • Osnovi estetskog procenjivanja

Sadržaji u likovnim područjima:

 • Strukturirani su da poštuju zakonitosti razvoja likovnih sposobnosti zarad kreativnosti
 • Kontinuitet dečijeg razvoja
 • Putem savladavanja likovnih područja deca stiču sposobnost da se snađu i u drugim oblastima koja nisu usko povezana sa umetnošću te da svakom problemu prilaze sa slobodnim i kreativnim stavom i da imaju širok pogled na svet oko sebe

Teme za podsticaj dečijeg likovnog razvoja:

 1. Izbor tema mora biti u korelaciji sa unutrašnjim doživljajem deteta omogućujući mu da se izražava i komunicira sa svojim okruženjem
 2. Na kraju svakog meseca nastavnik nudi mališanima  unapred određeni plan i program tema za naredni mesec gde će deca u dogovoru sa nastavnicima odabirati teme koje su njima najzanimljivije.

Primena produkta dečijeg likovnog stvaralaštva će biti u skladu sa time da se organizuju dnevne, mesečne, reprezentativne (javne) i tematske izložbe (tokom praznika i slično).

Dodatne pogodnosti:

 • Besplatan parking
 • Wi-fi
 • Biblioteka
 • Mediateka
 • Prostor u okviru srednje dizajnerske škole
 • Gostujuće radionice i saradnje sa školama
 • Tromesečne izložbe dečijih radova

Vreme i dani radionice: subota (11-13h); nedelja (17h-19h)

Trajanje časa: 1h-2h

NOVE MESEČNE CENE!!!
1h – 25e (cena za 4 termina mesečno)
2h – 35e (cena za 4 termina mesečno)

Cene uključuju materijal, mesečnu evaluaciju, fotografije, piće i grickalice za decu.

Krupanjska 3, Dedinje

(u sklopu Dizajnerske skole)
Tel: 011 4128 456
Mob: 066 054 500
E-mail:
art.centar@galerijapero.com

www.galerijapero.com

Podeli ovo: