Ikonopis za odrasle

Kurs: Ikonopis

Predmetni profesor: mr Dragan Marković, MA Ana Ganić

Kurs Ikonografije će upoznati polaznike sa ključnim elementima slikanja ikona. Na ovom kursu učenik će moći da stekne osnovno znanje o vrstama preparatura, upozna se kanonima koji se primenjuju u ikonografiji, simbolici na ikonama, različitim vrstama pozlate i na kraju sa vrstama lakova i načinom zaštite daske.

Cilj rada je upoznavanje sa celokupnim procesom izrade ikone. Slikanje ikona vrši se isključivo pigmentima uz upotrebu jajčane emulzije. Polaznici će koristiti predloške originalnih ikona starih majstora. Praktični deo rada pratiće teoretsko (teološko) upoznavanje sa ikonom u onoj meri u kojoj je to neophodno.

Šta ćete naučiti:

• Teoretsko upoznavanje sa vrstama preparature
• Odabir motiva i prenošenje crteža na dasku
• Pozlaćivanje ikone šlag metalom (moguća je upotreba zlata uz doplatu)
• Slikanje, korektura i dodatna uputstva
• Izrada oreola, natpisa i lakiranje ikone

Program:

1 – Upoznavanje sa vrstama dasaka
2 – Upoznavanje sa vrstama preparatura
3 – Upoznavanje sa načinima pozlaćivanja
4 – Osnove perspektive u ikonografiji
5 – Slikanje i korektura
6 – Slikanje i korektura
7 – Slikanje i korektura
8 – Slikanje i korektura
9 – Slikanje i korektura
10 – Upoznavanje sa načinima slikanja na zlatu
11 – Izrada natpisa i oreola
12 – Upoznavanje sa vrstama lakova

Metode učenja:

Učenici će slikati na svim časovima po dogovorenom programu.

Ovaj kurs uključuje predavanje, individualnni pristup, upoznavanje sa teološkim značajem ikone, grupne diskusije i praktičan rad.

Polaznici će imati mogućnost korišćenja stručne literature, umetničkih monografija, kataloga i slično. Individualni i grupni zadaci biće davani đacima tokom kursa da unaprede teoretsko i tehničko razumevanje problematike. Učenici će biti podsticani da komentarišu i kritikuju svoj rad i radove ostalih polaznika.

Vreme časa: 18:00-21:00

Trajanje časa: 3 sata

Dani kursa: utorak, sreda, petak

Cena kursa: 4 termina po 3h – 60 € na mesečnom nivou (U septembru, poklanjamo 25% popusta na upis 4 vezana termina kursa!)

                     8 termina po 3h – 90 € na mesečnom nivou

Doplata za materijal: 20 € zlato (23.5 karata), 15 € daska – Nije obavezno!

Pogledajte emisiju o ikonopisu sa Draganom Markovicem

Krupanjska 3, Dedinje

(u sklopu Dizajnerske skole)
Tel: 011 4128 456
Mob: 066 054 500
E-mail:
art.centar@galerijapero.com

www.galerijapero.com

Podeli ovo: