Crtanje

Kurs: Osnove crtanja

Predmetni profesori: mr Mirjana Đošić, MA Jovana Živčić

Kurs Osnove crtanja će upoznati polaznike sa ključnim elementima praktičnog i tehničkog crtanja.

Na ovom kursu učenik će moći da stekne osnove crtačkih veština, upozna se sa bazičnim smernicama crtačkih tehnika i mogućnosti, kao i iluzijom volumena i prostora kroz korišćenju perspektive, linija i vrednosti arabeske.

Na ovom kursu, studenti mogu da očekuju da će razviti osnovne crtačkih veština i mogućnost percepcije. Đaci će se upoznati sa pravilima istorijskog crteža, modernim konceptom i umetničkim potencijalom.

Šta ćete naučiti:

• Razumevanje proporcija, perspektive i njihovog odnosa
• Raznovrsnost linija, tonova, senčenja, dinamike crteža
• Merenje i osnove postavljanja crteža
• Razumevanje istorije crteža, stilsku primenu i mogućnosti izraza
• Potencijal umetničkog izražavanja kroz crtačke medije

Program:

1 – Upoznavanje sa crtačkim tehnikama i materijalima
2 – Osnove proporcije
3 – Osnove perspektive
4 – Oblici, postavke, merenja
5 – Mogućnosti arabeske
6 – Linearna perspektiva –rad po modelu-studija
7 – Forma u prostoru –rad po modelu- kroki-studija
8 – Forma na svetlu –rad po modelu – kroki-studija
9 – Volumen i ritam crteža –rad po modelu-studija
10 – Forma ekspresivnog crteža –rad po modelu-kroki
11 – Raznovrsnost toniranja crteža –rad po modelu-studija
12 – Test i provera-studija

Metode učenja:

Učenici će crtati na svim časovima po dogovorenom programu. Generalno, ovaj kurs uključuje predavanje, individualnni pristup, predstavljanje problematike, grupne diskusije i praktičan rad. Polaznici će imati mogućnost korišćenja stručne literature, umetničkih monografija, kataloga i slično. Individualni i grupni zadaci biće davani đacima tokom kursa da unaprede teoretsko i tehničko razumevanje problematike. Učenici će biti podsticani da komentarišu i kritikuju svoj rad i radove ostalih polaznika.

Vreme časa: po dogovoru

Trajanje časa: 3 sata

Dani kursa:    utorak, sreda, petak 18-21h, subota 17-20h *mogućnost dogovora

Cena kursa:   4 termina po 3h – 50 € na mesečnom nivou

  8 termina po 3h – 75 € na mesečnom nivou

Krupanjska 3, Dedinje

(u sklopu Dizajnerske skole)
Tel: 011 4128 456
Mob: 066 054 500
E-mail:
art.centar@galerijapero.com

www.galerijapero.com

Podeli ovo: